God's Unconditional Love Part 1 / Guds ubetinget kærlighed del 1

Resumé: Hvad adskiller søjlen af Guds ubetingede kærlighed fra almene velgørenhed? Hvad er byggestenene i denne søjle? Hvordan ved du at du giver Guds ubetingede kærlighed til en døende verden og ikke blot almene velgørenhed?

Summary: What differentiates the pillar of God’s unconditional love from common charity? What are the building blocks of this pillar? How do you know you are giving God’s unconditional love to a dying world and not just common charity?

God's Unconditional Love Part 2 / Guds ubetinget kærlighed del 2

Resumé: Forståelsen af konceptet og den åndelige mening af de første frugter.; Guds betoning på førstefødte; Kirken i den ydre forgård i templet i Jerusalem; Hvorfor skulle kirken følge Simeons eksempel (Luk 2:25-35) på denne midnats time?

Summary: Understanding the concept and spiritual significance of first fruits; God’s emphasis on firstbornhood; The church at the Outer Courts of the Temple in Jerusalem; why should the church follow Simeon’s example (Lk. 2:25-35) at this midnight hour?