Jul prediken / Christmas sermon 24/12/2015

Hvordan afspejler Kristi første komme Hans genkomst i vor tid? / How does the scene at Christ's first coming mirror His second coming in our time?

 

For readers / For læsere på engelsk (pdf)

Video: