Hvad er forskellen mellem de kloge og de tåbelige jomfruer?
Hvilken gruppe tilhører du?
Hvorfor har du brug for en ekstra mængde olie til at komme ind i Guds rige?

What is the difference between the wise and the foolish virgins?
Which group do you belong to?
Why do you need an extra amount of oil to enter the Kingdom of God?

 

Læs / Read (pdf)   Lytte / Listen (mp3)
 Part 1    Part 1
 Part 2    Part 2
 Part 3    Part 3
 Part 4    Part 4
 Part 5    Part 5
 Part 6    Part 6
 Part 7    Part 7
 Part 8    Part 8
 Part 9    Part 9