Mægtige Herre Jesus
Jeg angrer alle mine synder i dag
Og afviser synd!
Jeg beder Dig i dag, vask bort mine synder med Jesu Dyrebare Blod.
Jeg åbner mit hjerte
Og modtager Dig af hele mit hjerte
Og beder Dig om at tilgive alle mine synder.
Herre, Jesus!
Grundfæst i mig hellighed
Og velsign mig!
Med Helligånden
Og skriv mit navn i Lammets Livets Bog
I Jesu mægtige navn
Jeg er født på ny!

 

Repentance Prayer

Mighty Jesus
I repent today
and reject sin!
Please wash my sins away
with the precious Blood of Jesus today.
I open up my heart
and receive You with all my heart
and ask You, to forgive me.
Lord, Jesus!
Establish holiness in me
and bless me
with the Holy Spirit
and write my name, in the Lamb’s Book of Life.
In the mighty name of Jesus
I am born again!