I 2009 modtager Profeten Dr. David Owuor et syn fra Herren, der advarer om ankomsten af rytteren på den grøngule hest (Åb. 6:7-8 ). Læs mere (dansk PDF)

In 2009, Prophet Dr. David Owuor receives a vision from the Lord that warns about the arrival of the Rider of the Pale Horse (Rev. 6:7-8). Read more (English PDF)

 

Den grøngule hest i Egypten optaget (3. feb. 2011) af forskellige mennesker / The Pale Horse in Egypt (Feb. 3, 2011) recorded by different people. See video1, video2, video3.

Video3 for bedste kvalitet og detaljer, men rytteren er navngivet forkert.  / Video3 for best quality and details of rider, but rider named incorrectly.

 

En rytter er set på TV-optagelser af jordskælvet i Japan 11. mar. 2011 / A rider seen on TV footage of Japan earthquake March 11, 2011. See video4, video5.

 Video1

 

Video2

Video3 "...hans Navn var Døden, og Dødsriget fulgte med ham (Åb.6:8)" Se 1:06 min. /

"Its rider was named Death, and Hades was following close behind him." Rev. 6:8. See at 1:06 min.

Video4

Video5