Jeg, Herren, straffer verden for dens ondskab og de ugudelige for deres synd.

Jeg knuser de stoltes overlegenhed og tyrannernes hovmod. Esajas 13:11

 

Dom over afgudsdyrkelse, trolddom, menneskeofringer, Spiritismen, Katolicismen, offentlig tilbedelse af Satan, morskab med heksekunster og trolddom (Halloween).

Bibelverser: 3 Mos. 19:26, 20: 6, 5 Mos. 4:19, 18: 9-14, 1 Krøn. 10: 13-14, Jes. 8:19, 47: 9, Hes. 13:18, Mik 5:12, Gal. 5: 19-21, Åb. 9:21, 21: 8, 22:15

 

Why the Lord God Almighty judged Mexico?

I will punish the world for its evil,
    the wicked for their sins.
I will put an end to the arrogance of the haughty
    and will humble the pride of the ruthless. Isaiah 13:11

Judgment on Idolatry, Witchcraft, human and animal sacrifice, Spiritism, Catholicism, public worship of Satan, amusement of Witchcraft and Sorcery (Halloween).

Bible verses: Lev. 19:26, 31, 20:6, Deut. 4:19, 18:9-14, 1 Chr. 10:13-14, Isa. 8:19, 47:9, Eze. 13:18, Mic. 5:12, Gal. 5:19-21, Rev. 9:21, 21:8, 22:15

Hvorfor fordømte Herren Gud den Almægtige Mexico med historiske jordskælv? 

Why the Lord God Almighty Judged Mexico with Historic Eartquakes?

 

 

Mexico Jordskælv profeti opfyldt / Mexico Earthquake Prophesy Fulfilled

 

Ny 6.2 størrelsesorden jordskælv ramte Mexico 23. september 2017 / New 6.2 magnitude quake hit Mexico September 23, 2017