Efter at Gud altså har båret over med disse Vankundighedens Tider, byder han nu Menneskene at de alle og alle Vegne skulle omvende sig. Apg. 17:30

Why the Lord God Almighty severely judged the U.S with Hurricane Harvey and Irma?

In the past God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. Act 17:30

Phrophecy on the Dreadful Floods Coming to the Caribbean Islands Fullfilled

 

 

En drabelig storm og historisk oversvømmelse, der kommer til Caribien, Øerne, Amerika og USA (19. sept.) / A Big Storm & Historic Flooding Coming to the Caribbean, The Islands, Americas & USA (19Sept17)

 

'Despacito' gjorde dette kvarter berømt. Orkanen Maria forlod det i ruiner. / 'Despacito' made this neighborhood famous. Hurricane Maria left it in ruins.

I Puerto Rico er hver tommer af territoriet blevet påvirket på en eller anden måde. Puerto Rico blev fuldstændig udslettet med vind. Kommunikation er næsten ikke-eksisterende på hele øen. / In Puerto Rico every inch of the territory has been impacted in one way or another. Puerto Rico was absolutely obliterated with winds. Communications are virtually nonexistent throughout the island.
CNN Sept. 22, 2017

Orkanen Maria: embedsmænd i Puerto Rico beskriver 'apokalyptiske' forhold. Myndighederne fløj over øen lørdag og blev bedøvet af det, de så. Ingen mobiltelefoner, vand eller strøm. Veje vasket helt væk og andre blokeret af affald, isolerer beboere. / Hurricane Maria: Puerto Rico officials describe 'apocalyptic' conditions. Authorities flew over the island Saturday, and were stunned by what they saw. No cellphones, water or power. Roads completely washed away and others blocked by debris, isolating residents. CNN 24.Sept. 2017

 

Hvorfor dømte Herren Gud Almægtige stærkt USA med orkanen Harvey og orkanen Irma? (opdatering 11. sept. 17) / Why the Lord God Almighty severely judged the U.S. with Hurricane Harvey and Huricane Irma? (updated 11Sept17)

 

Guds enorme vrede kommer til at falde i USA (9. sept. 17) / Tremendous wrath of God coming to befall the United States of America (9Sept17)

 

Profeti om svær nød der kommer til USA (25. juli 17) / Prophecy of severe distress coming to the United States of America (25July17)