Basunens klang blev hørt over Jerusalem/ Trumpet Blasts heard over Jerusalem Shabbat, Oct 1, 2016 (Dagen inden / Day before Rosh Hashanah Oct. 2-3 2016)

Jehovas Sky ses på grænsen mellem Israel og Syrien den 4. dec. 2016 / Cloud of Jehovah appears at Israel – Syrian border Dec. 4, 2016

Se / See videos:

Fryd dig du Kristi Brud og iføre dig din brøllopsklæder, skinnende, rent Linklæde Åb. 19:8-10  / Bride of Christ, remnant church, put on your wedding garments, fine linen bright and clean. Rev. 19:8-10

Basunens klang over Jerusalem / Trumpet blast over Jerusalem

 

Profetia om at Gud beskytter Israel - givet 10. dec. 2012 / Prophecy of God protecting Israel given Dec. 10, 2012

Opfyldt / Fullfilled  Dec. 4 2016

 

Fang øjeblikket – Angre dine synder, modtag Jesus som din Herre, gå på hellighedens og retfærdighedens hovedvej /

Capture the moment - Repent of sin, receive Jesus and walk on the highway of holiness and righteousness.

Bibelverser / Bible verses:

Cloud

Exodus 19:9, 19:16, 34:5, Deut 33:26, 2Sam 22:10, 1Kings 8:12, Ps 18:11, 97:2, Isa 19:1, Jer 4:13, Eze 30:3, Dan 7:13, Matt 17:5, 1Cor 10:1

Sky

(dansk) 2 Mos. 19:9, 19:16, 34:5, 5 Mos. 33:26, 2 Sam. 22:10, 1Kong. 8:12, Sl. 18:12, 97:2, Es. 19:1, Jer. 4:13, Ez. 30:3, Dan. 7:13, Matt. 17:5, 1 Kor. 10:1

Trumpet
Exodus 19:16, Lev 23:24, Lev 25:9, Isa 63:1, Jer 6:17, Eze 33:5, Joel 2:1, Zech 9:14, Matt 24:31, 1 Cor 15:52

Basun klang

(dansk) 2 Mos.19:16, 3 Mos. 23:24, 3 Mos. 25:9, Es. 63:1, Jer. 6:17, Ez. 33:5, Joel 2:1, Zak. 9:14, Matt. 24:31, 1 Kor. 15:52

Brugommens ankomst tilkendegivet med horn lyd for at bruden kan gøre sig rede / Arrival of the Groom announced with trumpet blast so the Bride can ready herself. (Matt. 25)

(dansk) 1 Tess. 4:16-17, 5:2-4, 2 Pet. 3:10, Åb. 3:3, 16:15

1 Thess 4:16-17, 5:2-4, 2 Peter 3:10, Rev 3:3, 16:15