Herren har åbenbaret for sin mægtige profet, hvad der vil ske med de forskellige menigheder, de forberedte og de uforberedte, når bortrykkelsen finder sted.
Troende i Jesus, der er adskilte, modne og som bær ”bryllupsklædning” der er uden ”plet eller rynke” (Ef. 5:27), vil træde ind i Herrens herlige, perfekte, evige Kongerige og deltage bryllupsfesten.

The Lord has revealed to His mighty prophet what will happen to the different congregations, to prepared and unprepared ones, when the Rapture event takes place.
Only believers in Jesus who are separated, mature and whose proper “Wedding Gown” is without “stain or wrinkle” (Eph. 5:27) will enter the Lord Jehovah’s glorious, perfect, eternal Kingdom to attend the inaugural “Wedding Feast” ceremony.

Audio / Pdf

 Mighty Vision of the Glorious Coming of the Messiah, Sept.19, 2017

 

Vision of the imminent glorious rapture of the church, Jan. 15, 2017 - Morning

Read here (English)

 

Vision of the imminent glorious rapture of the church - explained, Jan. 15, 2017 - Evening

Read here (English)

 

Et syn af menighedens bortrykkelse / Vision of Glorious Rapture of the Church, February 10, 2016

Læs her / Read here (PDF in English/ på engelsk)

 

Profeti om den nært forestående bortrykkelse af den hellige menighed / The Imminent Rapture of the Holy Church, January 18, 2015

Læs her / Read here (PDF in English/ på engelsk)

 

Et frygteligt syn af midnats klokken fra himlen (del 1) / Fearful Vision of the Midnight Watch from Heaven, March 11, 2015 (part 1)

Læs her / Read here (PDF in English/ på engelsk)

 

Et mægtigt syn om menighedens bortrykkelse / Powerful Vision of the Rapture of the Church, June 1, 2014

Læs her / Read here (PDF in English/ på engelska)

 

Profeti om bortrykkelsen / Revelation on the May 4th, 2014 Vision of the Rapture

Læs her / Read here (PDF in English/ på engelsk)

 

Et syn om menighedens bortrykkelse / Vision on the Rapture of the Church, October 20, 2013

Læs her / Read here (PDF in English/ på engelsk)

 

Læs profetien om bortrykkelsen af de døde / Rapture of the dead, prophecy given 26 Nov 2006, See magazine no. 1, pages 27-28 (PDF)

 

Profetiske scener om tiden efter bortrykkelsen, 7 års trængsel / Prophetic scenes of the time after the rapture, 7 years tribulation:

Prophecy of the Beast from the Sea & the Tremendous Clash that Ensues after the Church is taken away - Dec. 24, 2017

 

Vision of the Second Beast of Revelation 13: Distress Coming after the Rapture - Oct. 17, 2017

 

Prophecy of the Revelation of the Beast and the Harlot and Lift-off of the Church part 2, June 4,2016

 

Prophecy of the Revelation of the Beast and the Harlot part 1, June 3,2016

Læs her / Read here (PDF in English/ på engelska)

 

Desolation og ødelæggelse kommer til jorden efter bortrykkelsen (del 2) / Desolation & Mayhem Coming to the Earth After Rapture, March 11, 2015 (part 2)

Læs her / Read here (PDF in English/ på engelsk)

 

Profeti om den Store Trængsel der kommer til verden efter bortrykkelsen / Massive Distress Coming to the Earth After Rapture, January 29, 2015

Læs her / Read here (PDF in English/ på engelska)

 

Den forestående frigivelse af Antikrist og den falske profet / The Impending Release of the Antichrist & the False Prophet, January 2015

Læs här / Read here (PDF in English/ på engelska)